Button

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att skapa en klickbar knapp. Används ofta tillsammans med formulär.

Tillgänliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

autofocus

Specificerar att knappen ska ha fokus när sidan laddas. Enbart ett HTML-element per dokument kan ha denna tagg.

disabled

Indikerar att elementet inte ska vara aktivt och användbart. Om attributet inte är specificerat ärver elementet inställningen ifrån det element som innehåller den, t.ex. ett omgivande <fieldset>. Om detta attribut inte är specificerat och det inte finns något att ärva, är elementet aktivt.

form

Talar om vilket formulär elementet är associerat till. Attributets värde sätts till den id som formuläret har. Detta möjliggör att man kan placera knappar var som helst i en sida, inte enbart inuti i själva formuläret.

formaction

Sätts till en URL som ska hämtas när användaren trycker på knappen. Om denna är satt kommer denna URL att gälla istället för den som är definierad för formuläret.

formenctype

Om knappen är en form av submit-knapp avgör detta attribut hur formulärets innehåll ska skickas till servern. Möjliga värden är:

application/x-www-form-urlencoded
Detta är förvalet om inget annat anges.
multipart/form-data
Använd detta om du har en input som har type satt till file.
text/plain
Används för att skicka allt innehåll i rent textformat.

Om detta attribut är satt kommer dess värde att gälla istället för formulärets värde.

formmethod

Om knappen är en form av submit-knapp avgör detta attribut vilken HTTP-method som webbläsaren ska använda för att skicka in formulärdatan. Se formulär för mer information om hur dessa parametrar fungerar. Möjliga värden är:

post
All formulärdata inkluderas i HTTP-meddelandet.
get
All formulärdata läggs till i slutet av URI:n.

formnovalidate

Om knappen är en form av submit-knapp, sätter detta attribut att formuläret inte ska valideras innan det skickas in. Om attributet är angivet kommer det att gälla istället för eventuellt novalidate-attribut i formuläret.

formtarget

Om knappen är en form av submit-knapp, anger detta attribut var resultatdatan ska visas. Sätt antingen till ett av de speciella värdena eller namnet på en browsing context. Se browsing context för mer information.

name

Namnet på elementet, används när data skickas in till servern.

type

Vilken typ av knapp detta är. Möjliga värden är:

submit
Knappen skickar in formulärdata till servern. Om inget annat är angivet är detta förvalet.
reset
Nollställer formuläret, så att det åter får samma data som det hade när sidan laddades.
button
Inget speciellt beteende. Används oftast för att koppla JavaScript till knappar.

value

Startvärdet för elementet.

Exempel

See the Pen yNjJMV by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel skapar en enkel knapp, för att den ska göra något vettigt måste man koppla ett skript till den.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-button-element.html#the-button-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-button-element