Fieldset

Används för att gruppera samman flera formulär-element.

Tillgänliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

disabled

Om detta attribut är angivet, kommer detta, och alla underliggande, element att vara avslagna och icke-redigerbara.

form

Sätt till id:n som det formulär som detta element tillhör. Förvalet är närmaste form-tagg som detta element ligger i. Detta möjliggör att man kan lägga formulär-komponenter utanför ett form-element.

name

Gruppens namn, skickas med när formulär-datan skickas in till servern.

Exempel

See the Pen JdvKmm by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel skapar ett minimalt formulär som grupperar samman två fält avsedda för för- och efternamn.

Referenser