JavaScript

JavaScript är det vanligaste skriptspråket för programmering av webbapplikationer som körs i webbläsaren. Språket börjar bli alltmer vanligt även på serversidan, t.ex. genom att använda node.js som motor för applikationsprogram.

Webbutveckling

I kursen "webbutveckling 1" förekommer inte så mycket JavaScript, det räcker om du kan lägga in redan existerande JavaScript-kod i din sida och få det att fungera. Du behöver inte skapa någon egen kod, det tillkommer först i "webbutveckling 2".

jQuery

Ett vanligt förekommande funktionsbibliotek till JavaScript är jQuery. Väldigt många av de färdiga program och plugins som finns att tillgå på webben använder sig av jQuery.

Mer information

Här finns en introduktion till hur du kan programmera i JavaScript.

En utmärkt introduktion till JavaScripts historik.

Hämtad från "https://webbling.se/index.php?title=JavaScript&oldid=3866"