Browsing context

"Browsing context", där context betyder kontext, miljö, sammanhang eller omgivning. Detta handlar om den miljö där en sida köras/visas. Det kan t.ex. vara en tabb, ett fönster eller en iframe. Om det rör sig om iframes, kan man ha flera "browsing context" nästlade i varandra. Varje dokument ligger då i en fristående kontextmiljö, även om de är nästlade inuti varandra.

Ett "browsing context" har de egenskaper som vi normalt associerar med en visad sida, såsom t.ex. egen klick-historik.

Möjliga attribut-värden

De attribut som anger "browsing context" kan sättas till följande värden.

_self

Laddar resursen i samma "browsing context" som nuvarande sida. Detta är default-värdet som används om man inte anger detta argument.

_blank

Ladda in resursen i ett nytt, icke-namngivet "browsing context". Används då du vill att ett dokument ska öppnas i en helt ny flik eller i ett nytt fönster.

_parent

Ladda in resursen i eventuellt överliggande "browsing context", används t.ex. om dokumentet ligger i en iframe inuti ett annat dokument. Om inget sådant finns, gör den samma sak som _self.

_top

Ladda in resursen i det högsta överliggande "browser context", används t.ex. om dokumentet ligger i en iframe inuti ett annat dokument. Om inget sådant finns, gör den samma sak som _self.

namn

namnet på ett "browsing context". Om den namngivna miljön existerar laddas det nya dokumentet där. Om det inte existerar skapas en ny, namngiven miljö i ett nytt fönster eller i en ny flik.

Se även...

Du kan läsa mer om "browser context" i [WHATWG]:s standard dokument: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/browsers.html#browsing-context