A

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att skapa klickbara webblänkar. När man definierar en länk, kommer den data eller de HTML-element som a-elementet omsluter att bli klickbara.

Det viktigaste attributet för detta element är "href", som används för att ange vilken resurs man vill länka till. Läs artikeln om länkar och URL:er för mer information om hur dessa fungerar och anges.

OBS: Tidigare använde man även denna tag för att definiera så kallade ankare, men i HTML5 har detta övergetts. När man vill ha liknande funktionalitet, använder man sig numera av id-attributet.

Tillgänliga attribut

De Globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

download

Detta attribut indikerar att länken ska användas för nedladdning. Det vill säga att istället för att gå till en annan sida, kommer webbläsaren att göra en filnedladdning av resursen som länken pekar på.

href

Anger en URL som pekar på den resurs som ska laddas in när användaren klickar på länken. Läs artikeln om länkar och URL för mer information om hur länkar fungerar och anges.

hreflang

Det här attributet används för att indikera vilket språk den länkade resursen använder. Detta är bara ett "förslag" och resursen kan vara på andra språk än det angivna. Se http://www.ietf.org/rfc/bcp/bcp47.txt för mer information om hur man anger språk.

media

Attributet används för att specificera vilka typer av media länken är till för. Se media query för mer info om giltiga värden.

ping

Med det här attributet kan du ange en URL till vilken webbläsaren ska skicka en ping om användaren följer länken.

rel

Förkortning av engelskans "relationship" och indikerar vilket förhållande denna sida har till den länkade resursen. Man kan ange flera olika roller med samma attribut, varje roll särskiljs med ett mellanslag. Används enbart om href är angiven.

target

Anger vilken browsing context länken ska adressera, kan t.ex. vara en tabb, ett fönster eller en iframe. Följande värden har speciellt betydelse:

  • _self Laddar resursen i samma browsing context som nuvarande sida. Detta är default-värdet som används om man inte anger detta attribut.
  • _blank Ladda in resursen i ett nytt, icke-namngivet browsing context.
  • _parent Ladda in resursen i eventuellt överliggande browsing context. Om inget sådant finns, gör den samma sak som _self.
  • _top Ladda in resursen i det högsta överliggande browser context. Om inget sådant finns, gör den samma sak som _self.

type

Anger vilken typ av media som den länkade resursen har. Detta anges som en MIME-typ. Detta är inte bindande, så resursen kan egentligen vara av vilken typ som helst.

Exempel

See the Pen zGjqMo by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående skapar en klickbar länk som leder till Webbling.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-a-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-a-element