Iframe

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att infoga en HTML-sida inuti en annan.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

height

Elementets höjd i CSS-pixlar.

name

Sätter ett namn på iframe-elementet, kan användas för de element som har attributet target.

sandbox

Används för att sätta begränsningar på vad den inbäddade sidan kan göra. Giltiga värden är:

tomsträng 
alla nedanstående begränsningar gäller.
allow-same-origin 
allow-top-navigation 
allow-forms 
allow-scripts 
allow-pointer-lock 

seamless

Sätts för att webbläsaren ska återge det inbäddade dokumentet så att det ser ut som det är en del av dokumentet som det är inbäddat i.

src

Sätts till en URL med innehåll som ska inbäddas.

srcdoc

Sätts till innehåll som ska inbäddas.

width

Elementets bredd i CSS-pixlar.

Exempel

See the Pen KpRMOv by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel skulle bädda in Webblings startsida i en annan sida.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-iframe-element.html#the-iframe-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/embedded-content-0.html#the-iframe-element