Link

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Definition

<link> används för att definiera en relation mellan en webbsida och externa resurser. Vanligtvis används detta element för att länka till externa CSS-filer. Detta element kan enbart användas i head-elementet.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

crossorigin

Anger hur bilder som kommer ifrån andra domäner ska hanteras. Se COORS för mer information. Möjliga värden är:

  • anonymous
  • use-crendentials

href

Anger en URL som pekar på den länkade resursen.

hreflang

Det här attributet används för att indikera vilket språk den länkade resursen använder. Detta är bara ett förslag på vilket språk resursen kan använda. Se http://www.ietf.org/rfc/bcp/bcp47.txt för mer information om språkkoder.

media

Attributet används för att specificera vilka typer av media länken är till för. Se media query för mer info om giltiga värden.

rel

Förkortning av engelskans "relationship" och indikerar vilket förhållande denna sida har till den länkade resursen. Man kan skicka flera olika roller med samma attribut, varje roll särskiljs med ett mellanslag. Används enbart om href är angiven. Om man vill länka till en extern CSS-fil anger man stylesheet som relation.

sizes

Om den länkade resursen är av typen icon, kan detta attribut användas för att sätta storleken på ikonerna som ska användas. Det kan sättas till följande värden:

  • any, vilket betyder att ikonerna är fullt skalbara till alla möjliga storlekar.
  • En mellanslagsseparerad sträng som innehåller de ikonstorlekar som finns att tillgå i resursen. Anges på formatet <bredd i pixlar>x<höjd i pixlar>, t.ex. "16x16 32x32".

target

Anger vilken browsing context länken ska adressera, kan t.ex. vara en tabb, ett fönster eller en iframe.

type

Anger vilken media typ den länkad resurs har. Detta anges som en MIME-typ. Detta är inte bindande, så resursen kan egentligen vara vilken typ som helst. Ett av de vanligaste formaten är text/css som används för CSS-filer.

Exempel

See the Pen NqMREY by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel länkar till en extern CSS_fil som återfinns på URL:en http://webbling.se/exempel.css.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standarden

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/semantics.html#the-link-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/document-metadata.html#the-link-element