Att bygga webbapplikationer och -tjänster

Här kommer vi att gå igenom grunderna i hur man skapar webbapplikationer och -tjänster. Vi kommer att jobba mycket med öppen data, då dessa är ett bra och enkelt sätt att komma över rikligt med riktig data. Något som gör att vi lättare kan efterlikna hur "riktiga" applikationer ser ut.

Introduktion

 1. Vad är webbapplikationer och -tjänster?
 2. Att använda öppna data

Att jobba med geografisk data

 1. Geografiska och kartbaserade appar
 2. Att ta reda på var någon befinner sig
 3. Att visa upp en karta
 4. Att komma igång med Leaflet
 5. Att lägga till extra data med Leaflet
 6. Att skapa interaktivitet med Leaflet
 7. En exempelapplikation i Leaflet
 8. Ännu en SPA med Leaflet

Lagring av data på klientsidan

 1. Att lagra data i webbläsaren
 2. Cookies
 3. Web Storage

Att skapa serverapplikationer med Node.js

 1. Node - En introduktion
 2. Node - våra första program
 3. Node - npm, Node Packet Manager
 4. Node - package.json
 5. Node - en första serverapplikation
 6. Node - grundkoden för vår första applikation
 7. Node - grunderna för routing i Express