Webbutveckling

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Webben har kommit att bli den naturliga plattformen för så gott som allt som publiceras idag. Användningen av webben som informationskälla har vuxit lavinartat, samtidigt som webben även har blivit en stark plattform för att köra alla möjliga typer av applikationer.

Webbutveckling är egentligen ett ganska brett område som täcker in många olika tekniker. Man brukar dock ofta dela in webbutveckling i två underområden:

Klientsidan

Utveckling för klientsidan, ofta kallat "front-end" eller "client-side" på engelska, omfattar allt som kommer att köras och synas på användaren sida. Det kan alltså vara design, informationsinnehåll, skript, o.s.v. Huvudteknikerna som används är HTML, CSS och JavaScript.

Serversidan

Utveckling för serversidan, ofta kallat "back-end" på engelska, handlar om allt som körs på webbservern. Detta omfattar att skriva olika typer av applikationer som kommunicerar med användaren via ett webbinterface. Applikationerna kan skapas på en mängd olika vis, ofta är de programmerade i PHP eller JavaScript. Det kan även handla om att skriva olika typer av tjänster, t.ex. sådana som tillhandahåller andra webbapplikationer med data eller funktionalitet.