Skript

Skript är programkod som kan köras. Historiskt sett var skriptspråk enklare språk, men idag är de flesta skriptspråkt väldigt omfångsrika och kan lika mycket som "vanliga" programspråk.

En utmärkande aspekt med skriptspråk är att de oftast är interpreterande, d.v.s. koden är körbar direkt. I många fall är de även svagt-typade, det vill säga man behöver inte ange vilken datatyp variabler ska hantera.

Det vanligaste programspråket som körs direkt i webbläsaren är JavaScript. På serversidan kör man ofta PHP eller JavaScript, men även många andra språk är gångbara.