Script-tagg

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att lägga in eller ladda in ett körbart script.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

async

Om detta attribut är satt ska webbläsaren försöka att köra det inladdade skriptet asynkront.

src

Sätts till URL:en till ett extern skript som ska laddas in och köras.

type

MIME-typen för det språk som ska laddas in och köras. Om inget anges är språket JavaScript.

defer

Anger att skriptet ska köras först när hela sidan laddats klart.

Exempel

See the Pen aOKzyX by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Här kallar man på ett script som återfinns på URL:en "http://webbling.se/exempel.js".

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

[1]

Taggens definition i HTML5-standarden

[2]