Meta

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att definiera diverse meta-data om ett dokument. Ska vara placerad i ett head-element.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

charset

Anger vilken textkodning som används i dokumentet. Man bör ange detta attribut och man bör använda sig av UTF-8 eller liknande.

content

Används för att ange parametrar till http-equiv- eller name-attributen.

http-equiv

Pragma som används för att förändra webbläsarens eller serverns beteende. Värdet på pragman anges med content</content>-attributet. Kan sättas till en av följande:

default-style
Anger vilket stylesheet som är att föredra för dokumentet content måste sättas till id som gäller för det link-element man vill ange.
refresh
Kan ange två möjliga saker:
  • Om content enbart är satt till ett heltal, anger detta antal sekunder innan sidan ska uppdateras, dvs laddas om.
  • Om content innehåller ett heltal följt av ett ";" och därefter en URL, anger detta att man ska vidarbefodras till den URL efter angivet antal sekunder.

Ett exempel på detta; "3; http://webbling.se". Denna content-sträng skulle vidarbefodra webbläsaren till Webbling efter tre sekunder.

name

Kan sättas till något av följande:

application-name
Namn på den applikation som körs på sidan.
author
Namn på den som skapat sidan.
description
En kort beskrivning av vad som finns på sidan. En del webbläsare använder detta som en beskrivning på eventuella bokmärken som leder till sidan.
generator
Namn på den programvara som skapat sidan, t.ex. WordPress.
keywords
Sökord som beskriver vad som finns på sidan.

Det finns flera möjliga värden som kan anges förutom ovanstående. Men de är inte speciellt standardiserade.

Exempel

See the Pen bdMwZv by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel sätter att sidan är kodad med UTF-8.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/semantics.html#the-meta-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/document-metadata.html#the-meta-element