Att ändra bakgrund

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Vi ska ta och prova på hur man kan använda sig av CSS för att ange lite intressantare bakgrunder på saker. Dessa egenskaper går att sätta på alla typer av element. I alla exempel på sidan kommer vi att jobba med att sätta olika bakgrundsegenskaper för body-elementet, men de fungerar lika bra i andra element.

Ändra bakgrundsfärg

För att ändra bakgrundsfärg använder man sig av egenskapen background-color. Som värde till egenskapen anger man färg på något av de sätt som vi redovisade i färg-aktiviteten.

Om vi vill sätta blå bakgrund på hela sidan skulle vi kunna göra så här:

See the Pen BoybKL by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Skulle vi vilja ha en mörkare blå, kanske med blått satt till 50 % kunde vi göra så här istället.

See the Pen MaYxyQ by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ändra text-/förgrundsfärg

Kanske du tycker att det blev lite svårläst med svart text på mörkblå bakgrund? I så fall måste du även ändra textfärgen. Det gör man med egenskapen color. Självklart godtar även denna egenskap alla de varianter som finns för att ange färger.

Låt oss säga att du vill ha gul färg, då kunde du göra så här:

See the Pen LpEaNv by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Man kan förstås sätt flera egenskaper samtidigt i varje CSS-regel. Så om vi både vill sätta bakgrundsfärg och textfärg, skull det kunna bli så här:

See the Pen vNEPKY by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.


Det spelar ingen roll i vilken ordning du sätter egenskaperna, så länge det inte är någon egenskap som skriver över en annan. Detta kan inträffa med så kallade samlingsegenskaper, eller kortegenskaper, som sätter flera egenskaper med ett enda egenskaps-kommando. Kortkommandot background som gör att man kan sätta alla följande egenskaper samtidigt i en enda egenskapstilldelning; background-color, background-image, background-repeat, background-attachment och background-position. Om man redan satt background-color och sedan använder background, kommer den senare att skriva över det värde som sattes i den första.

Att sätta en bakgrundsbild

Vill du göra din sida lite roligare, kan det vara trevligt att ange en bild som bakgrund. Kom dock ihåg att bilder lätt kan göra sidans innehåll mer svårläst. Se därför till att använda bilder som har bra kontrast gentemot resten av innehållet!

För att kunna sätta en bakgrundsbild måste du veta vilken URL som leder till bilden. Låt oss säga att det i vårt fall är det en fil som heter bakgrund.jpg som vi vill visa. Låt oss även säga att bilden ligger i samma katalog som det HTML-dokument som vi jobbar med. För att ange bakgrundsbilden skulle vi då kunna skriva så här:

body {
  background-image: url("bakgrund.png");
}

Vi kan ta och sätta in detta i en exempelsida och se hur det blir att se ut, t.ex. så här:

See the Pen zvxbBm by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Eftersom det var en rätt liten bild, så kommer bilden att upprepas ett antal gånger såväl horisontellt som vertikalt. Det finns olika sätt vi kan styra om vi vill ha detta beteende eller ej.

Att styra bildupprepning

När en bakgrundsbild är mindre än webbfönstret, så är defaultbeteendet att bilden upprepas flera gånger bredvid varandra så att hela den tillgängliga ytan täcks. Om vi vill ändra på detta beteende använder vi oss av background-repeat-egenskapen. De vanligaste värdena för denna egenskap är:

repeat

Defaultvärdet, bilden upprepas i bägge ledder om så behövs.

See the Pen Qjwopq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

repeat-x

Bilden upprepas enbart i x-led.

See the Pen zvxbZM by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

repeat-y

Bilden upprepas enbart i y-led.

See the Pen EVaMWG by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

no-repeat

Bilden upprepas inte, utan visas enbart en gång.

See the Pen avzMJX by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Sätta storlek på en bakgrundsbild

Om man vill, kan man även ändra storlek på bakgrundsbilden. För att göra detta använder man egenskapen background-size. Denna kan ta flera olika parametrar. Vi tar och går igenom dem...

Måttenhet

Man kan använda alla CSS-måttenheter tillsammans med background-size. Bilden kommer då att sättas till den storlek som man anger. Om den angivna storleken skiljer sig ifrån bildens verkliga storlek, så kommer webbläsaren att skala om bilden till den angivna storleken.

Man kan ange flera, samtidiga värden till denna egenskap. Vi går igenom vad som händer med olika kombinationer av värden.

Ett värde

Om vi enbart anger en storlek, t.ex.:

See the Pen jrJwNO by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Jämför exempel1 med exempel2. I det första fallet har vi en oskalad bild, medan vi i det andra fallet har en bild som skalats om så att bredden är 400px. Då vi enbart anger ett värde är det alltid bredden som anges och bildens höjd skalas om i proportion till den angivna bredden (vilket är det samma som om höjden skulle angetts som auto). Detta gör att bilden inte kommer att bli uttänjd och se konstig ut. Det är sällan man vill skala om bilder så de inte har samma, proportionella skalfaktor i både x- och y-ledd.

Två värden

Om vi anger två storleksvärden, t.ex.:

See the Pen WQbmOE by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Jämför exempel2 med exempel3. I detta fall anger vi såväl bredd som höjd. För att demonstrera detta har vi satt "konstiga" proportioner på bilden, vilket gör att den tänjts ut.

Auto

Som specialfall kan man sätta nyckelordet auto istället för en av storlekarna. Då anger man att bilden ska skalas i proportion till den andra angivelsen. Om vi t.ex. vill sätta en bilds höjd och hålla dess proportioner i bredd, kan vi ange:

See the Pen ZbYPyj by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Att sätta den andra parametern, dvs höjden, till auto, är det samma som att enbart ange ett värde.

contain

Detta kodord anger att bilden ska skalas om till den största möjliga storlek där bilden är fullt synlig i elementet, såväl i bredd som i höjd. Detta kan alltså göra att bilden inte täcker hela skärmytan om dess proportioner inte är de samma som skärmens proportioner. Om bilden är mindre än elementet, kommer den att repeteras beroende på hur repetitionsegenskapen är satt.

See the Pen EVaMXr by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

cover

Detta värde anger att bilden ska skalas upp så att den täcker hela skärmyta, såväl i bredd som i höjd. Bilden skalas så den bibehåller sina proportioner. Detta kan göra att delar av bilden hamnar utanför den synliga ytan.

See the Pen ojgVev by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Att ange position

Med hjälp av background-position kan man ange var på sidan en bild ska placeras. Man anger oftast två värden, det första är x-positionen och det andra y-positionen. Man kan ange en position med någon av de vanliga måttenheterna, t.ex. px eller %. Men det finns även en del speciella värden som kan anges.

center

Kan sättas såväl för x- som y-position. Bilden placeras i mitten av föräldraelementet, antingen i x- eller y-ledd. Observera att föräldraelementet måste ha höjd eller bredd för det ska funka som man tänkt sig.

Defaultvärdet, om man inte sätter något, är center center.

See the Pen ZVVbgJ by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

left

Bilden sätts så långt åt vänster som möjligt. Lägg märke till att om vi inte anger någon positionering för Y-ledden, så är defaultvärdet center.

See the Pen rooxVp by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

right

Bilden sätts så långt åt höger som möjligt.

See the Pen NeexGr by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

top

Bilden sätts så långt upp som möjligt. Lägg märke till att om man inte sätter något värde för X-ledden, så är defaultvärdet center

See the Pen Bvvjjj by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

bottom

Bilden sätts så långt ner som möjligt.

See the Pen pqqgyw by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Kombination

Man kan kombinera ett av positioneringsorden med en måttangivelse. Då kommer måttangivelsen att vara en offset ifrån angiven position. Ett exempel på detta:

body {
  background-position: left 2em top;
}


See the Pen EJXRdR by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående kommer att positionera bilden i toppen, 2em ifrån vänstra kanten.

Kombinera bild och färg

Självklart kan man både ange bakgrundsfärg och bild samtidigt. Då kommer bakgrundsfärgen att visas överallt där bilden inte täcker bakgrunden, t.ex. om vi satt en bild som inte täcker hela skärmytan eller om vår bild har genomskinliga regioner.

See the Pen wKBOog by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Flera bakgrundsbilder

Om man så vill, kan man ange flera bakgrundsbilder samtidigt. Det gör man genom att ange flera bilder till samma bakground-image-egenskap. Varje bild åtskiljs av ett ","-tecken. Likaså kan man ange flera parametrar till alla bakgrundsegenskaper. Även där åtskiljs varje parameter med ett kommatecken. Varje parameter tillhör motsvarande bild i den sekvens av bilder man angett. Så om vi t.ex. har tre bakgrundsbilder och sätter tre värden till background-size, så motsvarar första parametern den första bilden storlek, den andra parametern motsvarar bild tvås storlek, osv...

Ett exempel:

body {
  color: yellow;
  background-color: blue;
  background-image: url("bakgrund.png"), url("bakgrund2.png");
  background-size: auto 200px, 400px;
  background-repeat: no-repeat, repeat;
}

Ovanstående anger två bakgrundsbilder. Bakgrundsbilderna kommer att läggas bakom varandra i fallande ordning. I vårt fall blir alltså bakgrund.png att ligga framför bakgrund2.png. Den första bilden sätts till en höjd av 200px, medan den andra sätts till att ha en bredd på 400px. Därefter sätter vi så att den första bilden inte repeteras alls, medan den andra repeteras åt alla håll.

Här kan du se hur exemplet ser ut i verkligheten:

See the Pen XooXVP by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Bakgrund på andra saker

Man kan inte bara sätta bakgrundsfärg och bakgrundsbilder på hela webbsidan, utan man kan även göra det på olika regioner på skärmen. Men för att kunna åstadkomma det, måste vi titta lite på hur man skapar layout på webbsidor...

Nästa aktivitet

Boxmodellen