Textarea

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att skapa ett flerraders-textfält i formulär.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

autofocus

Specificerar att fältet ska ha fokus när sidan laddas. Enbart ett HTML-element per dokument kan ha denna tagg.

cols

Anger hur brett fältet ska vara, anges i tecken. Om inget annat anges är förvalet 20.

disabled

Indikerar att elementet inte ska vara aktivt och användbart. Om attributet inte är specificerat ärver elementet inställningen ifrån det element som innehåller den, t.ex. ett [[<fieldset>]]. Om detta attribut inte är specificerat och det inte finns något att ärva, är elementet aktivt.

form

Talar om vilket formulär elementet är associerat till. Attributets värde sätt till den id som formuläret har. Detta möjliggör att man kan placera knappar var som helst i en sida, inte enbart inuti i själva formuläret.

maxlength

Anger hur många tecken användaren ska kunna skriva in. Om inget anges, finns det ingen begränsning.

name

Namnet på fältet.

placeholder

Används för att ge användaren en ledtråd om vad som ska skrivas in i fältet.

rows

Antal synliga textrader.

selectionDirection

Anger i vilken riktning ett urval görs. Kan vara:

forward
backward

selectionEnd

Anger vilket tecken som är det sista som ska vara valt.

selectionstart

Anger vilket tecken som är det första som ska vara valt.

spellcheck

Anger om fältet ska stavningskontrolleras eller ej.

wrap

Anger hur rader ska brytas i fältet. Möjliga värden är:

hard
Webbläsaren lägger till radbrytningar (CR+LF) så att raderna bryts där col-attributet anger att en rad slutar.
´soft
Lägger inte till några egna radbrytningar. Detta är förvalet.

Exempel

See the Pen aXBYqj by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-button-element.html#the-textarea-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-textarea-element