Tagg

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Taggar är en typ av etiketter som används för att markera saker och på så vis tilldela dem egenskaper. Det finns många olika språk som använder sig av taggar för att skapa dokument. På den här sajten koncentrerar vi oss dock på HTML. HTML, som används för att skapa webbsidor, är ett språk som är helt baserat på taggar. Dessa taggar används för att beskriva den semantiska-strukturen på de dokument som ska bli webbsidor.

HTML-taggar

I HTML består så gott som alla taggar av en kombination av en start-tagg och en slut-tagg. Alla taggar skrivs inom "<"- och ">"-tecken. En start-tagg kan se ut så här; <p>. Taggen i exemplet används för att inleda ett stycke. För att avsluta ett stycke använder man sig av en slut-tagg. Slut-taggar använder samma namn som start-taggarna, men de inleds med ett "/"-tecken. Slut-taggen för ett stycke blir alltså; </p>.

Namnen på taggarna skrivs med gemena, d.v.s. små, bokstäver. Detta är egentligen inte behövligt, men det är en praxis som används av så gott som alla. Möjligen är det som så att användningen av gemena bokstäver gör dokumentet mer komprimerbart.

I några tidigare HTML-standarder, XHTML t.ex., var sluttaggar alltid nödvändiga, så är dock inte fallet längre. Även om de inte alltid är nödvändiga, är det dock en bra vana att skriva ut dem. En av anledningar till detta är att för vissa taggar så är det de efterföljande taggarna som avgör huruvida man kan utelämna slut-taggen eller ej. Om man utelämnat slut-taggarna och sen redigerar dokumentet, kanske lägger till något eller flyttar något, så kanske det helt plötsligt blir en förändring som kräver att slut-taggarna ska vara där. Såna fel kan vara väldigt jobbigt och svåra att finna, så lägg dig till med vanan att använda slut-taggar. Det finns dock en handfull taggar där man sällan eller aldrig anger sluttaggar.

Här följer ett exempel på hur ett komplett stycke skulle skrivas:

<p>Ett stycke text.</p>

HTML-attribut

De flesta taggar kan ta extrainformation som bestämmer egenskaperna för det taggade innehållet på ett mer precist vis. Detta kallas för attribut. Alla taggar kan använda sig av de så kallade globala attributen, men många taggar har även egna speciella attribut. För att se vilka attribut som finns att tillgå för varje tagg, kan du titta på tagglistan. Se även attribut för mer information om hur attribut anges. Nedan följer ett exempel på ett stycke, där man med ett attribut har angett att innehållet är på svenska.

<p lang="sv">Ett stycke text.</p>

HTML-element

En komplett tagg-sats, inklusive innehåll, kallas för ett HTML-element. I ovanstående stycke-exempel, skulle man säga att det är ett p-element. Elementet inleds med start-taggen <p> och avslutas med </p>, mellan dessa taggar kommer elementinnehållet. Elementinnehållet kan vara heltomt, men oftast finns något slags innehåll. Innehållet kan vara andra HTML-element, som i sin tur har eget elementinnehåll.