XHTML

XHTML är en variant av HTML som togs fram av W3C. Meningen var att standarden skulle ta över istället för HTML. Så blev inte fallet. Istället har XHTML fått ge vika för HTML5. Det finns ingen större anledning att bry sig om XHTML.

Skillnaderna mellan HTML och XHTML är små. XHTML är striktare än HTML5 och baserar sig på XML. Ett exempel på striktheten är att alla taggar måste ha en sluttagg.