Skript

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Skript är programkod som kan köras. Historiskt sett var skriptspråk enklare språk, men idag är de flesta skriptspråk väldigt omfångsrika och lika kraftfulla som "vanliga" programspråk.

En utmärkande aspekt med skriptspråk är att de oftast är interpreterande, d.v.s. koden kan köras direkt, snarare än att man behöver köra dem genom en kompiler som skapar körbar kod. I många fall är de även svagt-typade, det vill säga man behöver inte ange vilken datatyp som variabler ska hantera.

Det vanligaste programspråket i webbläsaren är JavaScript. På serversidan kör man ofta PHP eller JavaScript, men även andra språk är gångbara.