Order

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Vanligtvis placeras flexelement ut efter varandra, allt eftersom de är angivna i HTML-koden. Detta är ju även beteendet som vanliga div-boxar har som standard. Men med flexbox kan man välja i vilken ordning saker ska läggas ut. Man använder sig då av order Se Flexbox - byta ordning för mer info.

Egenskaper

Parametrar <gruppnummer>
Defaultvärde 0
Ärvs? Nej
Animerbart? Ja
Fungerar med... Element i flexbehållare

<gruppnummer> anger ett tal som visar vilken grupp en flexbox tillhör. Ju lägre gruppnummer den har, desto tidigare sätts den ut. De som delar på samma gruppnummer placeras ut i den ordning de definieras i dokumentet.

Exempel

See the Pen pJXejR by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

https://drafts.csswg.org/css-flexbox-1/#order-property