Object

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att markera var en extern applikation ska ligga i sidan, t.ex. en plug-in.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

data

En url som pekar ut den externa applikation som ska köras.

form

Om den externa applikationen ska ingå i ett formulär, pekar detta attribut på formulärets id.

height

Höjden på elementet i CSS-pixlar.

name

Namnet på ett browsing context.

type

Vilken MIME-typ som applikationen har.

usemap

En referens till ett <map>-element.

width

Bredden på elementet i CSS-pixlar.

Exempel

See the Pen LVmQwO by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel visar hur man skulle kunna länka in ett litet Flash-objekt i en sida.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-iframe-element.html#the-object-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/embedded-content-0.html#the-object-element