Meter

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Visar en mätare som anger ett värde på en skala.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

form

Används enbart om elementet ligger i ett formulär. I det fallet anger det id för det fält som mätaren tillhör.

high

Används för att definiera vad som ska anses vara höga värden på mätaren. Måste vara högre än min och lägre eller lika med max.

low

Används för att definiera vad som ska anses vara låga värden på mätaren. Måste vara högre eller lika med min och lägre än max.

max

Det högsta värdet på mätaren. Måste vara högre än min.

min

Det lägsta värdet på mätaren. Måste vara lägre än max. Om det utelämnas är förvalet 0.

optimum

Används för att ange vad som är det optimala värdet på mätaren. Det måste ligga inom spannet low till high.

value

Anger värdet som ska visas. Om inte min och max är angivna ska värdet sättas mellan 0 och 1. Om man skulle råka sätta ett värde som ligger utanför gränserna, kommer webbläsaren att använda det närmaste möjliga värdet.

Exempel

See the Pen gpzwqx by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel visar upp en mätaren med en skala ifrån 0 till 100, dess värde är satt till 30.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-button-element.html#the-meter-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/the-meter-element.html#the-meter-element