Margin-*

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Den här sidan är en beskrivning för flera olika CSS-egenskaper som i stort sett är likadana. I margin-* ska "*" vara någon av följande bottom, left, right eller top.

Används för att sätta bredden på ett elements marginaler eller margin. Det vill säga avståndet ifrån en box till en annan (se boxmodellen för mer info). Bredden kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter.

Marginaler kan i vissa fall bete sig på ett krångligt vis. Man brukar säga att de kan falla samman. Vilket innebär att i vissa fall kommer webbläsaren att ersätta det värde du satt med ett annat. Detta gäller främst när objekt som har marginal ligger bredvid varandra. I det enklaste fallet, kommer webbläsaren helt enkelt att välja ut den marginal som är störst ifrån två angränsande block och sätta den andra marginalen till noll. Om ett av elementen har en negativ marginal och en har en positiv, kommer webbläsaren att lägga samman de båda marginalerna. Om bägge elementen har negativ marginal, väljer webbläsaren ut det lägsta värdet. Se sammanfallande marginaler för mer info.

Egenskaper

Parametrar <breddvärde> | inherit
Defaultvärde 0
Ärvs? Nej
Animerbart? Ja
Fungerar med... Alla element

breddvärdet anger hur mycket bredd som ska vara mellan två element. Värdet kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter.

Exempel

See the Pen doxEXB by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://www.w3.org/TR/CSS2/box.html#propdef-margin