Label

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att sätta en rubrik på ett fält i ett formulär. Man kan bestämma vilket fält rubriken är till för på två sätt. Det första sättet är att placera fält-elementet inuti label-elementet. Det andra sättet är att ange fältets id i label-elementets for-attribut.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

acceskey

Används för att definera en snabbvalstangent för elementet.

for

Attributet sätts till id:n på det fält som rubriken tillhör.

form

Talar om vilket formulär elementet är associerat till. Attributets värde sätt till den id som formuläret har. Detta möjliggör att man kan placera element var som helst i en sida, inte enbart inuti i själva formuläret.

Exempel

See the Pen bdMwmL by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel skapar en knapp och sätter en rubrik bredvid den.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/forms.html#the-label-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-label-element