Keygen

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att hantera certifikat och nycklar. Detta är en rätt så specialiserad tagg, som du antagligen inte kommer att använda dig av.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

autofocus

Specificerar att fältet ska få fokus när sidan laddats klart. Enbart ett HTML-element per dokument kan ha denna tagg.

disabled

Indikerar att elementet inte ska vara aktivt och användbart. Om attributet inte är specificerat ärver elementet inställningarna ifrån det föräldraelement inuti vilken taggen finns, t.ex. ett [[<fieldset>]]. Om detta attribut inte är specificerat och det inte finns något att ärva ifrån, är elementet aktivt.

form

Talar om vilket formulär elementet är associerat med. Attributets värde sätt till formulärets id. Detta möjliggör att man kan placera <keygen> var som helst på en sida, inte enbart inuti i själva formuläret.

keytype

Anger vilken typ av nyckel som ska genereras.

name

Namnet på elementet, används när data skickas in till servern.

Exempel

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-button-element.html#the-keygen-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-keygen-element