Introduktion till webbteknik

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Om du lyckats ta dig till den här sidan, vet du nog ganska bra hur man använder en webbläsare för att navigera på webben. Men du kanske inte känner till de tekniker som används för att skicka, tolka och visa en webbsida. Det händer en hel del ”bakom kulisserna”, från det du begär att du vill hämta en specifik sida, tills att den visas upp i din webbläsare.

Webbutveckling

Webbutveckling är termen som man använder för arbetet kring att skapa webbsidor, webbplatser och webbapplikationer. Allt som har med webbens funktionalitet att göra kallas för webbteknik. Dessa begrepp kan dock innefatta en hel del olika saker, eftersom det är så breda fält. I webbutveckling kan det ingå allt möjligt; design av sidans utseende (kanske i Photoshop eller som en skiss på papper), framtagandet av prototyper, kodningen av själva sidan, testning av sidan, optimering av sidan, publicering av sidan och mycket, mycket mer. Webbteknik handlar mer om de rent tekniska aspekterna och inte så mycket om design och utseende.

Webbtekniker

Vi kommer att börja med att titta på en webbsidas anatomi. Hur är den uppbyggd? Vilka tekniker, protokoll och standarder är det som samarbetar för att visa en sida? Vad betyder alla koder som syns om man tittar på källkoden till en webbsida?

Det finns några tekniker som är absolut nödvändiga för att skapa sidor. En del av dessa tekniker är nyare än andra. När webben skapades 1989, var den främst tänkt att användas till att distribuera vetenskapliga rapporter. Till att börja med kunde man inte ens lägga in grafik i en webbsida! Idag har vi dock webbsidor som kan innehålla det mest spektakulära multimediala innehållet.

Webbsidans grundstenar

En modern webbsida byggs upp med hjälp av flertalet olika webbtekniker. I grunden handlar det om följande komponenter:

HTML

HTML beskriver sidans struktur och informationens logiska uppdelning. Även om en webbsida kan vara fylld av allt möjligt multimedialt innehåll, så är HTML-kod helt och hållet ren text. Detta gäller även för CSS och JavaScript.

CSS

CSS används för att ange utseendet på en webbsida. CSS kan även användas för att skapa diverse effekter, animationer och viss interaktivitet.

JavaScript

JavaScript används för att skapa mer interaktivitet på sidan och för att programmera sådant som inte ovanstående grundtekniker klarar av.

(Obs: programmeringsspråken JavaScript och Java har inget med varandra att göra, det är två helt olika språk!)

Andra tekniker

Förutom det ovannämnda finns det olika typer av grafik-, ljud- och video-format och allt möjligt annat som kan ingå i en modern webbsida.

Nästa aktivtet

Vi kommer gå in på vardera teknik i mer detalj i de olika aktiviteterna, men till att börja med ska vi koncentrera oss på HTML.

HTML-grunder