Img

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att infoga en bild i ett dokument. I vissa fall kanske en webbläsare inte kan visa bilder, då visas texten som står i det obligatoriska alt-attributet.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

alt

En alternativ text som beskriver vad bilden föreställer.

crossorigin

Anger hur bilder som kommer ifrån andra domäner ska hanteras. Se COORS för mer information. Möjliga värden är:

anonymous
use-crendentials

height

Bildens höjd i CSS-pixlar.

ismap

Anger om bilden är en server-side map.

src

En URL till bilden som ska visas. Detta attribut är obligatoriskt.

usemap

En relativ URL som pekar på det map-element som ska användas.

width

Bildens höjd i CSS-pixlar.

Exempel

See the Pen YXLGKK by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel infogar en bild eller, om webbläsaren inte kan visa bilder, skriver ut alt-texten.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/embedded-content-1.html#the-img-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/embedded-content-0.html#the-img-element