HTML-grunder

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

HTML är den grund på vilken all webbutveckling vilar. Alla andra webbtekniker går det att klara sig utan, men man kan inte bygga upp en webbsida utan HTML.

Det går visserligen att skapa webbsidor utan att lära sig HTML. Det kan man göra genom att använda sig av så kallade WYSIWYG-verktyg. I dessa skapar man sidorna visuellt, snarare än genom att skriva koder – exempel på sådana verktyg är Adobe Dreamweaver och Aptana (den senare är helt gratis). Även om du kan skapa riktigt avancerade sidor i dylika verktyg, kommer du inte att komma långt med webbutveckling om du inte lär dig grunderna inom HTML. Detta gäller inte minst om du ska skapa webbplatser med dynamiskt innehåll. Turligt nog är inte HTML så jättesvårt att lära sig.

Vad betyder HTML?

HTML är en förkortning av "HyperText Markup Language". Vi jobbar oss igenom termerna baklänges för att förstå vad det handlar om...

Language

Ifrån ”Language” kan vi förstå att detta är ett slags språk. I grund och botten består HTML-språket av engelska ord, eller förkortningen av engelska ord. Liksom för det mesta när man jobbar med datorer har de olika orden en väldigt specifik mening och när vi lär oss HTML så lär vi oss hur datorn kommer att tolka dessa ord. Det är vi som måste anpassa oss till att använda språket på ett sätt som datorn kan förstå. Vi kan inte använda vilka uttryck som helst, utan vi måste använda oss av de fåtal ord som datorn förstår och vi måste använda dem på ett vis som datorn klarar av att begripa. Man talar ofta om syntax och semantik i dessa sammanhang, vi återkommer till vad dessa begrepp betyder lite senare...

Markup

Vad betyder då resten av förkortningen? ”Markup” kommer från att vi markerar information i vårt dokument med hjälp av olika taggar. Dessa är ungefär samma sak som etiketter och de markerar vad innehållet innanför dem har för funktionalitet. På så vis beskriver vi strukturen i ett dokument, där vi noggrant talar om vad varje bit av dokumentet har för funktion. Markeringarna är instruktioner till de webbklienter, oftast webbläsare, som ska tolka och visa upp sidan. För att åstadkomma dessa markeringar använder vi oss av HTML-taggar.

Taggar är alltså små, korta ”etiketter” som anger hur efterföljande data ska tolkas. De flesta taggar består av ett taggpar, en starttagg och en sluttagg. Allt som befinner sig innanför dessa taggpar bildar ett element. Sammantaget är det dessa element som bygger upp en komplett webbsida. När vi nu börjar att lära oss HTML, är det just de olika taggarna vi kommer att lära oss. Vi kommer att gå in på vad de heter, vad de gör och hur de ska användas.

 Här hittar du en lista över de taggar som är tillgängliga i HTML5.

HyperText

Sen har vi då det sista, mer kryptiska ordet i förkortningen HTML – nämligen, hypertext. Detta är en teknik som gör att man kan länka samman olika typer av information. Även om ”text” verkar ange att det enbart är text som kan länkas, så stämmer det inte längre. I stort sett kan vad som helst vara en länk som leder vidare till annan information. Det handlar alltså om webblänkar, såna som används i alla webbsidor. Informationen man länkar till kan i princip vara vad som helst, kanske en annan webbsida eller någon typ av media som ska visas upp.

I HTMLs grundkoncept ingår alltså tanken att man ska kunna länka samman olika typer av information. Länkarna kan ses som trådar som leder kors och tvärs mellan olika typer av information. Trådar som i sin tur bildar ett nät – vilket är det som gett namnet åt webben (”web” betyder ju nät eller spindelnät på engelska). Idén med hyperlänkat material är långt ifrån ny och du kan läsa mer om historiken i ett annat avsnitt .

Vad används HTML till?

HTML är alltså en teknik som används för att skapa dokument, ge dem en struktur samt att det ger möjligheten att länka dokumentets innehåll så att det leder till andra dokument och annat innehåll. Inom datavärlden brukar vi kalla detta för ett dokumentformat eller ett dataformat. HTML är relativt strikt, man kan inte skapa nya taggar eller använda taggar hipp som happ, utan man måste följa den angivna mallen – eller standarden.

Den version av HTML som vi kommer att lära oss här på Webbling är HTML5. Vilket är, i skrivandes stund, den senaste HTML-versionen.

Övningar

HTML-grunder övningar

Nästa aktivtet

Tagg-grunder