Starttagg

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Alla HTML-element (och för den delen XML-element) påbörjas med en inledande tagg som specificerar vilken roll eller innebörd elementet har.

Alla taggar anges på formen; <taggnamn> eller om man har attribut angivna; <taggnamn attributnamn >. För en lista över möjliga taggar se HTML5-taggar.

I ett fåtal fall finns det inget innehåll, utan taggen i sig skapar något slags innehåll eller har någon slags innebörd helt i sig själv - så kallade tomelement eller void elements.

Även om starttaggen är obligatorisk, så kan i många fall sluttaggen utelämnas.