Form

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att skapa ett formulär. Data som skrivs anges i formuläret kan t.ex. skickas in till en webbserver eller användas av ett skript.

Se formulär för mer information.

Tillgänliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

action

Sätts till en URI som formulärdatan ska skickas till när användaren är klar.

autocomplete

Anger om formuläret ska fyllas i automatiskt med tidigare angivna värden. Detta beteende går även att sätta enskilt för varje formulär-element. Möjliga värden är:

off
Inga tidigare värden fylls i.
on
Om användaren använt detta formulär förut, kommer eventuella värden ifrån tidigare omgångar visas som föreslagna förval.

enctype

Anger hur formulärets innehåll ska skickas till servern. Möjliga värden är:

application/x-www-form-urlencoded
Detta är förvalet om inget annat anges.
multipart/form-data
Använd detta om du har en input-tagg som har type satt till file.
text/plain

method

Detta attribut avgör vilken HTTP-method som webbläsaren ska använda för att skicka in formulärdatan. Se formulär för mer information om hur dessa parametrar fungerar. Möjliga värden är:

post
All formulärdata inkluderas i HTTP-meddelandet.
get
All formulärdata läggs till i slutet av URI:n.

name

Namnet på formuläret, måste vara unikt.

novalidate

Detta attribut anger att formuläret inte ska valideras innan det skickas in.

target

Detta attribut anger var resultatdatan ska visas. Sätt antingen till ett av de speciella värdena eller namnet på en browsing context. Se browsing context för mer information.

Exempel

See the Pen KpRMYq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel skapar ett minimalt formulär. Se forumlär för fler exempel.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/forms.html#the-form-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-form-element