Blockquote

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Detta HTML-element används för att indikera att innehållet är ett längre, blockcitat. Vill man ange en källa kan man antingen använda sig av cite-attributet för att ange en URL, eller också kan man använda sig av cite-taggen för att skriva ut källhänvisningen i dokumentet.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen jPxryq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel skapar ett blockcitat med en länk till källan.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/grouping-content.html#the-blockquote-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/grouping-content.html#the-blockquote-element