Align-items

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Justerar hur en flexbehållares innehåll placeras ut längs med korsaxeln. Se denna sektion för mer utförlig information.

Egenskaper

Parametrar flex-start | flex-end | center | baseline | stretch
Defaultvärde stretch
Ärvs? Nej
Animerbart? Nej
Fungerar med... Flexbehållare

flex-start flexinnehållets toppkant flyttas mot korsaxelns start.

flex-end flexinnehållets bottenkant flyttas mot korsaxelns slut.

center flexinnehållet center justeras mellan korsaxelns start och slut.

baseline allt flexinnehålls justeras så att deras baslinjer sammanfaller.

stretch flexinnehållet sträcks ut längs hela korsaxeln.

Exempel

See the Pen zGVNvq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://dev.w3.org/csswg/css3-flexbox/#align-items