Output

Används för att markera resultatet ifrån en beräkning eller liknande. Ofta har resultatet beräknats av ett skript av något slag.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

for

En mellanslagsseparerad lista som innehåller id för de formulärfält som bidrog till uträkningen.

form

Sätts till id på det formulär som detta element tillhör.

name

Namn på elementet.

Exempel

See the Pen yZaYZq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser