Hoppa till: navigering, sök

Blockquote

Detta HTML-element används för att indikera att innehållet är ett längre, blockcitat. Vill man ange en källa kan man antingen använda sig av cite-attributet för att ange en URL, eller också kan man använda sig av cite-taggen för att skriva ut källhänvisningen i dokumentet.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen jPxryq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel skapar ett blockcitat med en länk till källan.

Referenser