Word-spacing

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Anger storleken på mellanrummet mellan ord.

Värdet kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter, förutom procent.

Egenskaper

Parametrar normal | <längdvärde>
Defaultvärde normal
Ärvs? Ja
Animerbart? Ja
Fungerar med... Alla element

normal avståndet baseras på teckensnittets storlek.

längdvärde sätter hur långt det ska vara mellan slutet på ett ord och början på ett annat. Värdet kan anges med hjälp av alla CSS-måttenheter, förutom procent.

Exempel

See the Pen GpKqMy by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://dev.w3.org/csswg/css3-text/#propdef-word-spacing