Skillnad mellan versioner av "Webbutveckling"

Rad 1: Rad 1:
Webben har kommit att bli den naturliga plattformen för så gott som allt som publiceras idag. Den har även vuxit och är inte bara det naturligaste sättet att inhämta information, utan det har även blivit en plattform för alla typer av applikationer.
+
Webben har kommit att bli den naturliga plattformen för så gott som allt som publiceras idag. Användningen av webben som informationskälla har vuxit lavinartat, samtidigt som webben även har blivit en stark plattform för att köra alla möjliga typer av applikationer.
   
Webbutveckling är egentligen ett ganska brett område som täcker in en massa olika tekniker. Man brukar dock ofta dela in området i två underområden:
+
Webbutveckling är egentligen ett ganska brett område som täcker in många olika tekniker. Man brukar dock ofta dela in webbutveckling i två underområden:
 
==== Klientsidan ====
 
==== Klientsidan ====
Utveckling för klientsidan, ofta kallat front-end eller client-side på engelska, omfattar allt som kommer att köras och synas på användaren sida. Det kan alltså vara design, [[skript]], o.s.v. Huvudteknikerna som används är [[HTML]], [[CSS]] och [[JavaScript]].
+
Utveckling för klientsidan, ofta kallat "front-end" eller "client-side" på engelska, omfattar allt som kommer att köras och synas på användaren sida. Det kan alltså vara design, informationsinnehåll, [[skript]], o.s.v. Huvudteknikerna som används är [[HTML]], [[CSS]] och [[JavaScript]].
   
 
==== Serversidan ====
 
==== Serversidan ====
Utveckling för serversidan, ofta kallat back-end på engelska, omfattar allt som körs på webbservern. Detta omfattar mestadels att skriva olika typer av applikationer som kommunicerar med användaren via ett webbinterface. Applikationerna kan skapas på en mängd olika vis, ofta är de programmerade i [[PHP]] eller [[JavaScript]].
+
Utveckling för serversidan, ofta kallat "back-end" på engelska, handlar om allt som körs på webbservern. Detta omfattar att skriva olika typer av applikationer som kommunicerar med användaren via ett webbinterface. Applikationerna kan skapas på en mängd olika vis, ofta är de programmerade i [[PHP]] eller [[JavaScript]]. Det kan även handla om att skriva andra typer av tjänster, t.ex. sådana som tillhandahåller andra webbapplikationer med data eller funktionalitet.

Versionen från 10 januari 2019 kl. 12.43

Webben har kommit att bli den naturliga plattformen för så gott som allt som publiceras idag. Användningen av webben som informationskälla har vuxit lavinartat, samtidigt som webben även har blivit en stark plattform för att köra alla möjliga typer av applikationer.

Webbutveckling är egentligen ett ganska brett område som täcker in många olika tekniker. Man brukar dock ofta dela in webbutveckling i två underområden:

Klientsidan

Utveckling för klientsidan, ofta kallat "front-end" eller "client-side" på engelska, omfattar allt som kommer att köras och synas på användaren sida. Det kan alltså vara design, informationsinnehåll, skript, o.s.v. Huvudteknikerna som används är HTML, CSS och JavaScript.

Serversidan

Utveckling för serversidan, ofta kallat "back-end" på engelska, handlar om allt som körs på webbservern. Detta omfattar att skriva olika typer av applikationer som kommunicerar med användaren via ett webbinterface. Applikationerna kan skapas på en mängd olika vis, ofta är de programmerade i PHP eller JavaScript. Det kan även handla om att skriva andra typer av tjänster, t.ex. sådana som tillhandahåller andra webbapplikationer med data eller funktionalitet.