Visibilty

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Anger om ett element är synligt eller ej. Även om det inte är synligt så tar det upp plats i sidan.

Egenskaper

Parametrar visible | hidden | collapse
Defaultvärde visible
Ärvs? Ja
Animerbart? Ja
Fungerar med... Alla element

visible elementet är fullt synligt.

hidden elementet kommer inte att ritas ut. Till skillnad mot display: none; kommer elementet fortfarande att ta upp den plats i layouten som den skulle tagit upp om den synts. Elementet är alltså bara osynligt, men layoutmässigt är det fortfarande där.

collapse om detta värde används tillsammans med tabellegenskaper, kommer de utvalda tabellelementen inte att ritas ut och de kommer att försvinna ur layouten också.

Exempel

See the Pen QjLMVy by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://dev.w3.org/csswg/css3-box/#the-visibility-property