Video

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att lägga till videoinnehåll i dokument. Kan innehålla flera olika videokällor, t.ex. för att ha olika typer av videoformat.

Tillgänliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

autoplay

Om detta är angivet, kommer videon att börja spela automatiskt så fort det kan.

controls

Om detta är angivet, kommer webbläsaren att lägga in ett kontrollgränssnitt för videon.

crossorigin

Anger hur videorsom kommer ifrån andra domäner ska hanteras. Se COORS för mer information. Möjliga värden är:

anonymous
use-crendentials

height

Anger videons höjd i CSS-pixlar.

loop

Om detta är angivet, kommer videon att spelas upp om och om igen.

muted

Anger om volymen ska vara avstängd eller ej. Förvalet är false.

preload

Används för att ställa in hur den första buffringen av videon ska gå till. Kan vara satt till:

none
Ingen buffring bör ske.
metadata
Ladda in nog mycket av videon så att metadata kan läsas in.
auto
.
Tomsträng
Det samma som att sätta auto.

poster

En url som anger en bild som ska visas tills videon börjar spela. Om ingen anges, visas första rutan ifrån videon.

src

Anger en URL till videon som ska spelas upp. Detta går även att sätta med source-taggar.

width

Anger videons bredd i CSS-pixlar.

Exempel

See the Pen jdVzQw by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard