Track

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används i audio- och video-element för att indikera var olika typer av textning ska ligga tidsmässigt.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

default

Anger vilket spår som ska vara förvalt.

kind

Anger vilken typ av textning som används. Kan vara satt till:

subtitle
En undertext.
captions
En undertext för döva.
descriptions
Beskrivningar av det som visas.
chapters
Kapitelindelning.
metadata
Data om spåret, visas inte för användaren utan används av skript.
label
Ett namn för textningen, så att webbläsaren kan visa användaren det i en lista.

src

En url som anger var textningen finns. Måste definieras!

srclang

Anger vilket språk textningen är på.

Exempel

See the Pen eNrzYB by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/embedded-content.html#the-track-element

Taggens definition i HTML5-standarden