Title

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Här anger man titeln på webbdokumentet. Det är viktigt att ha en korrekt titel på dokumentet. För det första så kommer titeln att visas som namn på det fönster eller den flik som webbdokumentet visas i. Vidare kommer de flesta sökmotorer att visa upp detta när de hänvisar sökande till din sida. Likaså visar många program upp titeln när du infogar en länk, såsom på t.ex. Facebook och Google+.

Ett annat viktigt skäl är att när någon skapar ett bokmärke till din sida, så döps detta oftast efter titeln på sidan. Att ha en massa bokmärken som heter ”Välkommen” eller liknande är inte speciellt hjälpsamt och det skulle kunna göra att användaren glömmer bort din sida och aldrig återvänder dit igen. Tidigare hade många sajter, såsom t.ex. dagstidningar, titlar i stil med ”Välkommen till Stora Tidningen : Jättenyhet!”. Med andra ord man framhävde inte det viktigaste i titeln, nämligen vad jättenyheten var. Idag har de flesta tidningar insett detta och anger sin titel lite mer bak och fram, t.ex. ”Jättenyhet – Stora Tidningen”. Att använda den namngivningen gör att slutanvändaren får bättre namn på sina flikar och bokmärken samt att det blir en koncisare och mer innehållsrik länk på t.ex. Facebook.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen WPozyo by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/semantics.html#the-title-element

Taggens definition i HTML5-standarden