Th

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att skapa en tabellrubrik. Fungerar som en datacell, men innehållet är en rubrik.

Använd aldrig tabeller för ren layout!

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

abbr

En förkortning av rubriken.

colspan

Anger hur många kolumner denna cell ska ta upp. Förvalet är 1. Om man sätter det till 0 så fyller den ut till slutet av eventuell colgroup.

headers

En mellanslagsseparerad lista som innehåller id:n till de som gäller för denna cell.

rowspan

Anger hur många rader denna cell ska ta upp. Förvalet är 1. Om man sätter det till 0 så fyller den ut till slutet av nuvarande tabellsektion.

scope

Anger vilka dataceller rubriken gäller för. Kan ha följande värden:

col
Rubriken gäller för alla celler som finns på denna rad.
row
Rubriken gäller för alla celler som finns i denna rad.
rowgroup
Rubriken gäller för alla celler som följer denna cell. Använder dir-attributet för att välja om efterföljande celler räknas till höger eller vänster.

Exempel

See the Pen KbjvgJ by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/tables.html#the-th-element