Right

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

right används för att positionera element och anger positionen på yttersta, högra marginalkanten. Beroende på vilken typ av positionering som gäller för elementet, fungerar right lite olika (för mer info om positionering gå till positionering).

För absolute-positionering anger right hur långt det ska vara mellan nuvarande elements högerkant och föräldraelementets högerkant. Det går att ange ett negativt värde och då hamnar elementet till höger om föräldraelementet.

Vid fixed-positionering fungerar right i stort sett som ovanstående, men istället för att vara relativt till föräldraelementet, sker positioneringen i relation till webbläsarfönstret. Lägg märke till att fixed inte fungerar på alla typer av enheter.

Vid relative-positionering anger right utgår webbläsaren ifrån den position där element egentligen skulle hamnat (om ingen positionering gällt) och förflyttar elementet relativt till denna position.

Egenskaper

Parametrar <längdmått> | auto | inherit
Defaultvärde auto
Ärvs? Nej
Animerbart? Ja
Fungerar med... Positionerade element

Parametern längdmått kan vara angiven i vilken som helst av alla de tillgängliga CSS-måttenheter. Om man använder procent, utgår webbläsaren ifrån höjdenföräldraelementet!

Exempel

See the Pen bdPjBO by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://www.w3.org/TR/CSS2/visuren.html#propdef-right