Resize

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Denna egenskap anger om användaren ska kunna ändra storleken på ett element.

Obs: fungerar ej på element som har display: visible;.

Egenskaper

Parametrar none | both | horizontal | vertical | block | inline
Defaultvärde none
Ärvs? Nej
Animerbart? Nej
Fungerar med... Alla element som inte har overflow: visible


none användaren kan inte ändra storlek på elementet.

both det går att ändra storlek åt bägge håll

horizontal det går bara att ändra storleken horisontellt

vertical det går bara att ändra storlken vertikalt

Exempel

See the Pen KdPWVw by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://dev.w3.org/csswg/css3-ui/#resize