Progress

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att indikera hur långt på vägen en beräkning eller körning kommit. Det är upp till webbläsaren att bestämma hur detta ska visas, oftast är det dock en "progress bar" som visas.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

max

Anger vilket som är slutvärdet som indikerar att körningen är slutförd. Måste vara ett flyttal som är högre än noll. Om värdet utlämnas används 1 som förval.

orient

Anger hur elementet ska visas, kan vara:

horizontal
Visas horisontellt och är förvalet.
vertical
Visas vertikalt.

value

Anger hur mycket av körningen som är slutförd. Måste vara mellan 0 och max.

Exempel

See the Pen qdKEmw by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Här skapas en mätare som visar att 50 % är avklarat.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-button-element.html#the-progress-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-progress-element