Pixel

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Det minsta bildelementet på en skärm. Fast det är inte helt sant, varje bildelement består av så kallade subpixlar. Oftast finns en röd, en grön och en blå subpixel. Tillsammans bildar dessa en färg när deras ljus blandas.

Inom CSS har vi px som nästan, men inte riktigt, motsvarar en pixel. Se CSS-pixel för mer information.