P

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Förkortning av engelskans ”paragraph”, det vill säga stycke på svenska. Denna tagg används för att dela in din löptext i stycken. Olika webbläsare kan visa upp dina stycken på olika vis, t.ex. med indrag eller tomrad mellan de olika styckena. Det kan vara en bra idé att lägga till en CSS-stilmall som definierar upp hur du vill att styckena ska se ut, så att det blir likformigt oavsett webbläsare. OBS: använd inte <br> eller liknande för att få mellanrum mellan dina stycken, det är sånt som CSS är till för!

<p> är av typen blockelement.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen GzjpPj by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Skapar två textstycken. Den avslutande </p> är i många fall valfri, men det är en bra vana att alltid lägga till sluttaggar även när de inte behövs.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/grouping-content.html#the-p-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/grouping-content.html#the-p-element