Overflow

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Anger vad som ska hända när innehållet i en box inte får plats. När boxens innehåll flödar över kan man antingen låta det skrivas ut utanför, klippa av det så det utanför blir "osynligt" eller sätta en scrolllist.

Egenskaper

Parametrar visible | scroll | hidden | auto
Defaultvärde visible
Ärvs? Nej
Animerbart? Nej
Fungerar med... Alla block- och inline-block-element

visible om det behövs kommer innehållet att skrivas ut över elementets gränser.

hidden om innehållet flödar över, kommer det att klippas av vid elementets gränser.

scroll om innehållet flödar över, kommer webbläsaren att sätt dit en scrollist som gör att man kan scrolla runt innehållet.

auto låt webbläsaren själv bestämma vilket av ovanstående beteenden som ska väljas.

Exempel

See the Pen JYPdBg by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://dev.w3.org/csswg/css-overflow-3/#propdef-overflow