Outline-style

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att sätta linjetyp på eventuell konturlinje kring ett elements.

Egenskaper

Parametrar none | hidden |dotted | dashed | solid| double| groove| ridge| inset| outset| inherit
Defaultvärde none
Ärvs? Nej
Animerbart? Nej
Fungerar med... Alla element

none och hidden ingen konturlinje visas.

dotted konturlinjen ritas ut som linje av punkter.

dashed konturlinjen ritas ut som en linje av korta streck.

solid konturlinjen ritas ut heldragen.

double konturlinjen ritas ut som två heldragna linjer.

groove en enkel 3D-effekt som ser ut som konturlinjen täljts ut ur ytan.

ridge en enkel 3D-effekt som ser ut som konturlinjen sticker ut ifrån ytan.

inset ser ut som om konturlinjen går inåt.

outset ser ut som om konturlinjen går utåt.

inherit egenskapen ärvs ifrån motsvarande egenskapen i föräldraelementet.

Exempel

See the Pen XmrbjB by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://dev.w3.org/csswg/css3-ui/#outline-style