Outline

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för skapa en konturlinje runtom ett element. Detta är en samlingsegenskap med vilken man kan ange alla egenskaper som har med konturlinjen att göra, förutom outline-offset. Kom ihåg att samlingsegenskaper alltid sätter värdet för alla egenskaper den hanterar. Det betyder alltså att även om man inte angivit något värde för en delegenskap, så sätts denna till sitt defaultvärde.

Se respektive egenskap för mer information:

Egenskaper

Parametrar <breddvärde> | <färgvärde> | invert | <stilvärde>
Defaultvärde breddvärde: medium färgvärde: invert om webbläsaren stödjer det, annars currentColor stilvärde: none
Ärvs? Nej
Animerbart? Ja, vissa underegenskaper kan animaras (ej style-delen)
Fungerar med... Alla element

Exempel

See the Pen GpKJvZ by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

http://dev.w3.org/csswg/css3-ui/#outline