Option

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används i formulär för att skapa val för select- och datalist-element.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

disabled

Om attributet är satt kan inte detta val väljas.

label

Kan användas för att sätta vilken text som ska visas för valet ifråga, om den inte är satt används innehållet i elementet som valtext.

selected

Används för att sätta en valrad som förvald. Det kan enbart förekomma en enda gång per fält.

value

Används för att ange ett värde som rapporteras när denna rad är vald. Om denna inte är satt kommer värdet att sättas till valets text (taget antingen ifrån label eller ifrån elementets innehåll).

Exempel

See the Pen ErgVMJ by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-button-element.html#the-option-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-option-element