Optgroup

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att gruppera samman flera val i ett select-element.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

disabled

Om detta attribut är angivet kan ingen av valen inuti elementet väljas.

label

Namnet på grupperingen. Måste anges.

Exempel

See the Pen YBGybq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-button-element.html#the-optgroup-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-optgroup-element