Olika typer av fel som kan uppstå

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Det finns några olika typer av fel som kan uppstå när man programmerar. Rent generellt kan man säga att det är tre huvudtyper som kan uppstå:

  • Kompileringsfel
  • Exekveringsfel
  • Logiska fel

Kompileringsfel

Kompileringsfel inträffar redan när du skriver koden. Kanske du glömmer ett semikolon eller stavar fel på ett variabelnamn. Då kommer JavaScript att gnälla och du får inte köra ditt program. Om man tittar i konsolen står det vilken typ av fel det handlar om.

Varningar

Det kan även uppstå varningar. Det är meddelanden ifrån JavaScript som vill göra dig uppmärksam på att något kanske inte står rätt till. Kanske du har skapat en variabel som aldrig används och som därför är onödig och kanske kan tas bort.

Bra verktyg hjälper

Om du använder en bra editor eller ett IDE, så får du ofta hjälpsamma varningar och felmeddelanden redan i denna. Detta sker redan innan du provkör programmet. Det är viktigt att använda bra verktyg som stödjer en i ens arbete. Exempel på ett bra, gratis verktyg är t.ex. Visual Studio Code.

Följdfel

Kompileringsfel kan ofta ge en massa följdfel. Fixar du det första felet, kanske en mängd efterföljande problem löser sig (speciellt vanligt då man glömt ett semikolon). Det är därför en god strategi att börja uppifrån i fellistan och beta av felen ett efter ett. Gör man så kommer säkert många följdfel att lösas och försvinna.

Exekveringsfel

Exekveringsfel är fel som får programmet att krascha. Det kan vara för att du råkat skicka in fel värde i en funktion eller använder någon funktion på ett felaktigt vis. Ett vanligt fel kan vara att du råkar dividera med 0. Vilket resulterar i att programmet bryter samman. Hur felet visas kan vara lite olika, JavaScript har en tendens att bryta samman relativt "tyst". Det kanske bara märks att saker går fel genom att titta i konsolen.

Logiska fel

Logiska fel är de svåraste att hitta. Dessa fel är rena tankefel. Den lösning du konstruerat fungerar helt enkelt inte som den ska. I värsta fall kanske inte misstaget syns direkt, utan det inträffar bara då och då. Det är därför viktigt att provköra ditt program så mycket som möjligt. Prova att under körningen göra ”dumma saker” och se om ditt program bryter ihop eller ej. Det är en bra idé att låta andra testköra ditt program, de vet ju inte hur det ska fungera och kan därför göra något som du inte tänkt på.

Nästa aktivitet

Variabler